LogoVoorlezers
strookbaan (16K)
home onze boeken waarom? contact praktijk links

Waarom voor-lezers?

In Nederland wonen ongeveer honderdduizend mensen met een verstandelijke beperking. De onderlinge verschillen zijn groot. Niet alleen wat leeftijd betreft, maar ook de mate van beperking is divers.

Het is lastig boeken te vinden die aansluiten bij de leefwereld van mensen met een verstandelijke beperking. De een vindt kinderboeken geweldig, de ander durft niet te lezen of kan het gewoon niet. We zijn allemaal anders.

Sinds enige tijd zijn er de voor-lezers: kijk-, lees- en luisterboeken voor mensen met een verstandelijke beperking. Kleinschalig, zonder winstoogmerk en in eigen beheer. Wij richten ons daarbij op mensen met een matige verstandelijke beperking, op activiteitenbegeleiders, op ouders en verwanten

Met eenvoudige korte verhalen (of illustraties) proberen we aan te sluiten bij de leefwereld van de lezer.

Samen lezen is mogelijk, maar je kunt het boek ook laten voorlezen vanaf de bijgeleverde CD. De geschreven teksten hebben een niveau van ongeveer AVI6. De Zelfstandig lezen boekjes zijn op niveau AVI2/3.

Zijn onze boeken duur?

Voor gewone uitgevers is het niet of nauwelijks interessant boeken uit te brengen die op kleine groepen gericht zijn.

We zijn ons bewust dat de boeken per stuk veel geld lijken te kosten. Het produceren van de boeken in een kleine oplage is echter prijzig. De prijs van een boek zou daardoor hoger zijn dan de prijzen die nu hanteren. We hebben er voor gekozen de boeken te laten produceren bij een albumprinter (albelli) tegen een concurrerende prijs. Het zijn dan ook geen woekerprijzen die we hanteren, maar eerlijke prijzen waar niet of nauwelijks op wordt verdiend. Met de eventuele opbrengsten zorgen we voor uitbreiding van de collectie.
Uit ervaring weten we dat sommige boeken elke dag weer opnieuw gelezen worden.

Heeft u wel eens gezocht naar een leuk boek of een kado voor iemand met een verstandelijke beperking?
Dat valt helemaal niet mee!

Met eenvoudige korte verhalen (of illustraties) proberen we aan te sluiten bij de leefwereld van de lezer.

Samen lezen is mogelijk, maar je kunt het boek ook laten voorlezen vanaf de bijgeleverde CD. De geschreven teksten hebben een niveau van ongeveer AVI6. De Zelfstandig lezen boekjes zijn op niveau AVI2/3.

Bronnen: RIVM, NSVG, aangepast-lezen.nl

gonneke (18K)edmaskverknipt (3K)


eD.Gon producties

Edwin begeleidt volwassenen met een verstandelijke beperking. Onderwijzer, freelance illustrator, stemacteur, auteur. Duizendpoot. Beetje verknipt (zie foto) Werkt graag voor specifieke doelgroepen.

Gon brengt structuur aan in de chaos die Edwin schept. Ze regelt, zorgt, administreert en houdt de zaak op de rails.
eD.Gon producties verzorgt onder meer:

  • Muziek en kindermusicals

  • Illustraties voor verschillende magazines

  • Illustraties en verhalen voor specifieke doelgroepen (spiritueel magazine De Stroom en Centrum45 behandelmethode voor getraumatiseerde kinderen)

  • Fotografie en vormgeving voor verschillende opdrachtgevers

  • mail ons