LogoVoorlezers
strookbaan (16K)
home onze boeken waarom? contact praktijk links

Voor volwassenen met een verstandelijke beperking is een boek lezen niet vanzelfsprekend.
Misschien is het op school niet gelukt om goed te leren lezen of zijn er traumatische ervaringen opgedaan en wil men simpelweg niet meer lezen.
Het kan ook zijn dat het nooit is aangeboden. Jammer!
Want juist samen lezen kan zo fijn zijn.

Hier volgen enkele tips voor het gebruik van de voor-lezers.

Bereid je zelf voor
Wie ga je voorlezen? Als je degene die je voorleest kent, kun je makkelijker inspelen op wendingen in het verhaal of op reacties.
Wat ga je voorlezen? Het leest makkelijker als je het verhaal al hebt gelezen. Je kunt aanvullingen doen of juist zaken weglaten.
Wanneer ga je voorlezen? Kies het moment zorgvuldig. Past het in het dagritme?
Waar ga je voorlezen? Kies een rustige plek waar niet teveel afleiding is.
Om wie gaat het nu eigenlijk? Laat degene die wordt voorgelezen het tempo bepalen. Het geschreven woord hoeft niet de leidraad te zijn. Soms kan een enkele zinsnede al voldoende zijn.
Herhaal! Volwassenen vinden herhaling vaak vervelend. Voor mensen met een beperking kan herhaling juist prettig en functioneel zijn.
Tips voor het lezen
Bekijk samen de buitenkant van het boek. Benoem wat je ziet. Een boek heeft een voorkant, een rug en een achterkant. Wat zie je allemaal op de buitenkant van het boek? Foto's die iets over het verhaal zeggen, een titel, een schrijver en allerlei andere elementen die je een keer kunt bespreken.
Kijk en luister naar degene die wordt voorgelezen: Reageer op wat degene zegt of doet. Het verhaal kan associaties oproepen die gedeeld mogen worden.
Techniek
Speel toneel Leef je in... en uit! Tijdens het voorlezen kun je met stembuigingen en toneelspel het verhaal extra aantrekkelijk maken. Als het verhaal 'boos' wordt, kijk dan boos en gebruik een boze stem. Let daarbij steeds op degene aan wie je voorleest.
Voorspel samen wat er gaat gebeuren. Stel open vragen als je reactie wilt ('hoe voelt Henk zich?', 'wat zou hij gaan doen?'), stel gesloten vragen als je snel verder wilt ('gaat Henk naar de kapper?', 'Nee, hij gaat kaas kopen bij de supermarkt')
Moeilijke woorden Lezen is een mogelijkheid de woordenschat uit te breiden. Praat samen over moeilijke woorden, verklaar of geef synoniemen.
Bespreek het boek na Soms is de spanningsboog verdwenen, soms zit je samen nog helemaal in het verhaal. Bespreek dan na en informeer wat het leukste was etc.
De CD
Oefen samen met de CD Niet iedereen zal het boekje met behulp van de cd kunnen lezen. Maar voor veel mensen valt het te leren. Neem de tijd en luister goed naar wat er gezegd wordt. De kleurcodes geven aan welke bladzijde gekozen moet worden.
Nederlands leren Voor niet-Nederlandstaligen is het goed de gesproken CD te luisteren en -indien mogelijk- mee te lezen. Input=output!
Edwin Boer 2010

strookbaan (16K)

mail ons